Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.sklep.uvopex.pl.

1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma PIECZĄTKI POLIGRAFIA KUBALA UVOPEX mieszcząca się pod adresem ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań NIP 779-108-66-15.

1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Uvopex, są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT naliczany według obowiązującej stawki) bez kosztów dostawy.

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub e-mailem pod adresem: pieczatki@uvopex.pl.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie lub podanie danych adresowych i niezbędnych do wystawienia faktury poprzez e-maila.

2.3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych.

2.4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego i otrzymanie potwierdzenia przez Sklep jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto, płatności internetowe. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania wszelkich zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed ich dokonaniem.

2.7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.8. Klient składa zamówienie w Sklepie, wybierając Towary, które go interesują i dodając je do koszyka. Po skompletowaniu całości zamówienia, wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Następnie zatwierdza całość i formularz zamówienia zostaje wysłany do Sklepu. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów ujętych w zamówieniu.

2.9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki oraz akceptacja regulaminu Sklepu.

3.3. Zamówienia, w których w/w danych nie podano lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.

3.4. Sklep internetowy www.uvopex.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00.

3.5. W razie potrzeby anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować zamówienia niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na koncie (w przypadku zamówień z przedpłatą). Zamówienie na usługi przyjęte do realizacji nie może zostać anulowane, chyba że w drodze indywidualnych uzgodnień.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

4.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

4.3. Warunkiem realizacji zamówienia druku/wykonania pieczątek jest rejestracja w Serwisie, przeczytanie i akceptacja regulaminu, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz:

- dostarczenie plików przygotowanych do druku/wykonania pieczątek (osobiście w siedzibie firmy na ul. Głogowskiej 93 w Poznaniu albo drogą elektroniczną na adres: pieczatki@uvopex.pl) lub

- zlecenie wykonania projektu przez pracowników PIECZĄTKI POLIGRAFIA KUBALA UVOPEX (osobiście w siedzibie firmy na ul. Głogowskiej 93 w Poznaniu albo drogą elektroniczną na adres: pieczatki@uvopex.pl) a następnie zaakceptowanie go.

W przypadku gotowych plików dostarczonych przez Klienta to on ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich formę i treść oraz nieprawidłowe przygotowanie. Zlecenia drukowane są w takiej postaci w jakiej zostają dostarczone, bez ingerencji i zmian ze strony Obsługi Sklepu.

Klient może reklamować różnice kolorystyczne pod warunkiem, że wcześniej zamówił i zaakceptował wydruk próbny. Wydruk taki jest wysyłany do Klienta na jego koszt lub przygotowany do wglądu w siedzibie Sklepu a realizacja zamówienia następuje po akceptacji tego wydruku.

4.4. Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

4.5. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 2 tygodnie. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

4.6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. Koszty przesyłki są wskazywane każdorazowo podczas składania zamówienia.

4.7. Dane do przelewu (przedpłaty na konto):

PIECZĄTKI POLIGRAFIA KUBALA UVOPEX

UL. GŁOGOWSKA 93, 60-264 POZNAŃ

Santander Bank Polska S.A. 23 1500 1054 1010 5020 1297 0000

W TYTULE przelewu prosimy wpisać:

FIRMA / NAZWISKO i IMIĘ, nr zamówienia

4.7. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania usługi i paczki + czas dostawy.

4.8. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

5. Sposób i termin dostawy

5.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu jednorazowego zamówienia.

5.2. Zamówienia są wysyłane w przeciągu 1 - 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki proszę ją dokładnie obejrzeć. Jeżeli są widoczne jakieś istotne zewnętrzne uszkodzenia, proszę jej nie odbierać i sporządzić - w obecności listonosza lub kuriera – notatkę zawierającą opis szkody. Może ona stanowić podstawę reklamacji.

6. Zwroty, reklamacje

6.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez Klientów zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wówczas Klient winien w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru złożyć oświadczenie o odstąpieniu i w tym terminie wysłać je na adres Sklepu. Odstąpienie od umowy w terminie późniejszym nie wywołuje skutków, o których mowa we wspomnianej wyżej ustawie.

6.2. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient winien dokonać zwrotu towaru. Sklep natomiast w tym samym terminie dokona zwrotu uiszczonej ceny. W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany i kompletny. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.

6.3. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę (o ile była wystawiona na życzenie Klienta) oraz - w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny.

6.4. Brak dołączonego dowodu zakupu  (faktury VAT, paragonu) będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt, zgodnie z taryfą przewoźnika.

6.5. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne), lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Reklamację rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia doręczenia zareklamowanego towaru do Sklepu.

6.6. Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta.

6.7. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać na adres sklepu:

PIECZĄTKI POLIGRAFIA KUBALA UVOPEX

ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań

6.8. Koszty przesyłki pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.

6.9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku zwykłego zwrotu towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient. Nie odebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że Klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu.

6.10. Zwrotowi nie podlegają przedmioty uszkodzone z winy Klienta. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.

6.11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

6.12. Zwrot należności za towar zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych.

7. Prawa autorskie i odpowiedzialność

7.1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.

7.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

7.3. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.sklep.uvopex.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

8. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest PIECZĄTKI POLIGRAFIA
KUBALA UVOPEX, email: pieczatki@uvopex.pl.

8.2. Administrator baz danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe PIECZĄTKI POLIGRAFIA KUBALA UVOPEX wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez PIECZĄTKI POLIGRAFIA KUBALA UVOPEX w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

8.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep internetowy zostały opisane w Polityce prywatności.