Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Internet, przez stronę www.sklep.uvopex.pl.

1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma P.W. UVOPEX P. KUBALA

mieszcząca się pod adresem ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań, NIP

7820063523, Regon 630136170.

1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Uvopex, są

podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT

naliczany według obowiązującej stawki) bez kosztów dostawy.

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej

sklepu lub e-mailem pod adresem: pieczatki@uvopex.pl.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe

wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie lub

podanie danych adresowych i niezbędnych do wystawienia faktury poprzez

e-maila.

2.3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość

dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego

zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, wprowadzania zmian

lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do

realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach

partnerskich i lojalnościowych.

2.4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania

konta w sklepie internetowym. Moment złożenia zamówienia na stronie

sklepu przez Kupującego i otrzymanie potwierdzenia przez Sklep jest

momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto,

płatności internetowe. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego

sposobu płatności i sposobu dostawy.

2.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się

w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu

bądź wprowadzania wszelkich zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień

złożonych przed ich dokonaniem.

2.7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia

zamówienia przez Klienta.

2.8. Klient składa zamówienie w Sklepie, wybierając Towary, które go

interesują i dodając je do koszyka. Po skompletowaniu całości

zamówienia, wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Następnie

zatwierdza całość i formularz zamówienia zostaje wysłany do Sklepu.

Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty

zawarcia umowy sprzedaży towarów ujętych w zamówieniu.

2.9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego

otrzymaniu przez sklep.

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą

automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez

Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer

konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w

przypadku wyboru tej formy płatności).

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest

podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych

(e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki oraz akceptacja

regulaminu Sklepu.

3.3. Zamówienia, w których w/w danych nie podano lub są one niepełne

nie będą przyjmowane do realizacji.

3.4. Sklep internetowy www.sklep.uvopex.pl zastrzega sobie prawo

weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez

kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta

w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się

wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00.

3.5. W razie potrzeby anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy

kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować zamówienia niezwłocznie

po odnotowaniu wpłaty na koncie (w przypadku zamówień z przedpłatą).

Zamówienie na usługi przyjęte do realizacji nie może zostać anulowane,

chyba że w drodze indywidualnych uzgodnień.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest

dostępny w magazynie.

4.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest

informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o

sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu

oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny

lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione

produkty w przypadku przedpłaty na konto).

4.3. Warunkiem realizacji zamówienia druku/wykonania pieczątek jest

rejestracja w Serwisie, przeczytanie i akceptacja regulaminu,

prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz:

- dostarczenie plików przygotowanych do druku/wykonania pieczątek

(osobiście w siedzibie firmy na ul. Głogowskiej 93 w Poznaniu albo

drogą elektroniczną na adres: pieczatki@uvopex.pl) lub

- zlecenie wykonania projektu przez pracowników P.W. UVOPEX PRZEMYSŁAW

KUBALA (osobiście w siedzibie firmy na ul. Głogowskiej 93 w Poznaniu

albo drogą elektroniczną na adres: pieczatki@uvopex.pl) a następnie

zaakceptowanie go.

W przypadku gotowych plików dostarczonych przez Klienta to on ponosi

całkowitą odpowiedzialność za ich formę i treść oraz nieprawidłowe

przygotowanie. Zlecenia drukowane są w takiej postaci w jakiej zostają

dostarczone, bez ingerencji i zmian ze strony Obsługi Sklepu.

Klient może reklamować różnice kolorystyczne pod warunkiem, że

wcześniej zamówił i zaakceptował wydruk próbny. Wydruk taki jest

wysyłany do Klienta na jego koszt lub przygotowany do wglądu w

siedzibie Sklepu a realizacja zamówienia następuje po akceptacji tego

wydruku.

4.4. Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma

możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

4.5. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem

- rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin

oczekiwania na wpłatę to 2 tygodnie. Po tym terminie zamówienie

zostanie automatycznie anulowane.

4.6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności

i formy dostawy. Koszty przesyłki są wskazywane każdorazowo podczas

składania zamówienia.

4.7. Dane do przelewu (przedpłaty na konto):

P.W. UVOPEX P. KUBALA

UL. GŁOGOWSKA 93, 60-264 POZNAŃ

Santander Bank Polska S.A. 32 1090 1476 0000 0001 1221 5233

W TYTULE przelewu prosimy wpisać:

FIRMA / NAZWISKO i IMIĘ, nr zamówienia

4.7. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania

usługi i paczki + czas dostawy.

4.8. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

5. Sposób i termin dostawy

5.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie na

adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu

jednorazowego zamówienia.

5.2. Zamówienia są wysyłane w przeciągu 1 - 4 dni roboczych od momentu

zaksięgowania wpłaty na koncie.

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem

odbioru przesyłki proszę ją dokładnie obejrzeć. Jeżeli są widoczne

jakieś istotne zewnętrzne uszkodzenia, proszę jej nie odbierać i

sporządzić - w obecności listonosza lub kuriera – notatkę zawierającą

opis szkody. Może ona stanowić podstawę reklamacji.

6. Zwroty, reklamacje

6.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone

przez Klientów zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 827). Wówczas Klient winien w ciągu 14 dni od dnia otrzymania

towaru złożyć oświadczenie o odstąpieniu i w tym terminie wysłać je na

adres Sklepu. Odstąpienie od umowy w terminie późniejszym nie wywołuje

skutków, o których mowa we wspomnianej wyżej ustawie.

6.2. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient

winien dokonać zwrotu towaru. Sklep natomiast w tym samym terminie

dokona zwrotu uiszczonej ceny. W przypadku zwrotu towaru, konieczne

jest, aby towar zwracany był nieużywany i kompletny. Zwrot towaru

następuje na koszt Klienta.

6.3. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę (o ile była

wystawiona na życzenie Klienta) oraz - w przypadku uszkodzeń

mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk

reklamacyjny.

6.4. Brak dołączonego dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu) będzie

skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku sklep odeśle towar

do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt, zgodnie z taryfą

przewoźnika.

6.5. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne),

lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Reklamację rozpatruje się w

terminie 14 dni od dnia doręczenia zareklamowanego towaru do Sklepu.

6.6. Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie towarów

zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie

ustawionych parametrów monitora Klienta.

6.7. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy

odesłać na adres sklepu:

P.W. UVOPEX P. KUBALA

ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań

6.8. Koszty przesyłki pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego

rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość

reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez

Klienta.

6.9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku

zwykłego zwrotu towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient. Nie odebranie

takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego

wysłania produktu, chyba że Klient pokryje koszty poniesione z tytułu

wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu.

6.10. Zwrotowi nie podlegają przedmioty uszkodzone z winy Klienta. Taki

towar zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.

6.11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W

przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom

regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

6.12. Zwrot należności za towar zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną

reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14

dni roboczych.

7. Prawa autorskie i odpowiedzialność

7.1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak

najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym,

że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych

monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za

możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem

produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.

7.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w

imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

7.3. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.sklep.uvopex.pl

bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa

autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści

materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie

autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

8. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez

Kupujących jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UVOPEX Przemysław

Kubala, email: pieczatki@uvopex.pl.

8.2. Administrator baz danych osobowych zobowiązuje się do ochrony

danych osobowych zgodnie z Ustawa? o ochronie danych osobowych z dnia

29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa? o świadczeniu usług drogą

elektronicznaą z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając

przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe P.W. UVOPEX P. KUBALA

wyraz˙a zgodę na ich przetwarzanie przez P.W. UVOPEX P. KUBALA w celu

realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość

wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych

osobowych.

8.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania

danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez

sklep internetowy zostały opisane w Polityce prywatności.