Polityka prywatności

23 maja 2018r.

Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego  www.sklep.uvopex.pl są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UVOPEX Przemysław Kubala mieszczące się pod adresem ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań, NIP 7820063523, REGON 630136170, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe,  w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie  zakupów w naszym sklepie internetowym.

Klient powierzający nam swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia przesyłając stosowną prośbę na adres pieczatki@uvopex.pl. 

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, wykorzystywane środki techniczne mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Informacje osobowe są wykorzystywane zgodnie z prawem.
Dla bezpieczeństwa danych klientów, prosimy o ustanowienie loginu i hasła uniemożliwiającego w prosty sposób ich odgadnięcia przez osoby trzecie, wylogowanie ze strony www.sklep.uvopex.pl po zakończeniu sesji, zachowanie loginu i hasła w tajemnicy i stosowanie programów antywirusowych.

 

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UVOPEX Przemysław Kubala ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. obowiązujące od dnia 25.05.2018:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UVOPEX Przemysław Kubala gromadzi, zapisuje i przetwarza dane swoich klientów w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami i gwarancjami, w celu realizacji naszych zamówienia. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie w związku z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. firma kurierska, banki, gwaranci) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UVOPEX Przemysław Kubala, email: pieczatki@uvopex.pl. Dane przechowywane są w siedzibie firmy.

Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie P.W. UVOPEX danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie będą przekazywane do żadnych podmiotów w państwach trzecich. Dane mogą być przechowywane przez okres do 6 lat. Dane nie są profilowane.

Klienci mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane są przetwarzane na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.



Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Znamy również:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony sklep.uvopex.pl nastąpiło przez odnośnik,
• dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem sklep.uvopex.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:
• czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
• stan rozwinięcia menu w serwisie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu z innymi stronami informacyjnymi).
Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny sklep.uvopex.pl) zapisane informacje są usuwane.