Pieczątka psychologa - wzór. Jak powinna wyglądać i co musi się na niej znajdować?

 

Zawód psychologa jest dość trudny, dodatkowo powiązany jest z wieloma błędnymi założeniami i niedopowiedzeniami, które od lat funkcjonują w społeczeństwie. Kontrowersje wzbudza wiele kwestii związanych z pracą psychologa. Jedną z nich jest pieczątka. Czy jest psychologowi niezbędna? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać pieczątka psychologa?

Kiedy pieczątka dla psychologa jest niezbędna? 

Już bardzo dawno temu, w wielu specjalizacjach zawodowych zostało określone to, jak mają wyglądać pieczątki. Ich estetyka oraz to, co się na nich znajduje, jest niezwykle ważne. Dlaczego? Otóż należy mieć świadomość tego, że pieczątka psychologa nie tylko ułatwia codzienne pobijanie dokumentów, ale również świadczy o jego profesjonalizmie, co niejako pomaga stworzyć zaufanie pomiędzy nim, a pacjentem, a to w tym zawodzie jest ogromnie ważne.

W przypadku psychologów nie ma ścisłych wytycznych odnośnie tego, co powinno znaleźć się na pieczątce. Wyjątek w tym przypadku stanowią jednak psychologowie którzy:

  • badają osoby ubiegające się o pozwolenie na broń,
  • prowadzą badania w zakresie psychologii transportu,
  • pracują jako doradcy zawodowo i spełniają wymogi zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Tylko w powyższych przypadkach kwestia związana z tym, jak ma wyglądać i co zawierać pieczątka jest ściśle określone w przepisach. W pozostałych przypadkach tworzenie pieczątek nie wymaga stosowania się do wyznaczonego wzoru.

Pieczątka psychologa - wzór zgodny z przepisami

Jak już wiadomo, niektóre ze specjalizacji psychologicznych muszą posiadać pieczątki, na których znajdują się bardzo konkretne dane. To przede wszystkim następujące informacje:

  • imię i nazwisko psychologa. Profesjonalna pieczęć powinna zawierać pełne imię i nazwisko psychologa, pozwalające na jego szybką i sprawną identyfikację. W tym przypadku niemile widziane są skróty czy zdrobnienia. Jeżeli psycholog oficjalnie w dokumentach ma wpisane drugie imię czy podwójne nazwisko, warto by i te informacje znalazły się na jego spersonalizowanej pieczątce; 
  • tytuł zawodowy - obok imienia i nazwiska na pieczątce koniecznie musi się znaleźć tytuł zawodowy. To istotne, ponieważ pieczątka powinna jednoznacznie wskazywać na specjalizację swojego właściciela. Dlatego musi się na niej znaleźć przed imieniem i nazwiskiem tytuł, np. "psycholog" czy "psychoterapeuta"; 
  • numer licencji/rejestracji - to kolejna ważna informacja, jaka powinna znaleźć się na pieczątce. Jej obecność stanowi potwierdzenie, że właściciel pieczątki posiada stosowne uprawnienia do wykonywania tego zawodu; 
  • logo/ symbol zawodowy - to element co prawda nieobowiązkowy jedna warto umieścić go na pieczątce. Najlepiej by było gdyby bezpośrednio wskazywał on na specjalizację osoby, która taką pieczątką się posługuje;
  • nazwa i adres gabinetu. Pieczątka profesjonalnego, wzbudzającego zaufanie psychologa nie może istnieć bez nazwy i adresu gabinetu psychologicznego. To bardzo ważne informacje, które znacznie przyspieszą pacjentom znalezienie gabinetu.

Poza tym, że na pieczątce powinny znaleźć się wszystkie istotne informacje, równie ważne jest to, by została ona wykonana w sposób estetyczny, a po odbiciu wszystkie dane na niej zawarte były czytelne i zawierały jednoznaczne oznaczenie właściciela. Solidna i estetyczna pieczątka w dużej mierze świadczy o profesjonalizmie psychologa, który jest jej właścicielem.

Pieczątka, która wygląda, jakby za chwilę miała ulec zniszczeniu, czy też taka, która niewyraźnie odbija na recepcie dane psychologa, nie świadczy o jego profesjonalizmie i z całą pewnością nie wzbudzi w pacjencie tego, co najważniejsze - zaufania do właściciela takiej felernej pieczątki.

Psycholog szkolny i logopeda - jakie pieczątki wybrać w tym przypadku?

W przypadku psychologów szkolnych czy logopedów nie ma ścisłych wytycznych co do tego, jakimi pieczątkami mają się posługiwać, wykonując swoje zawodowe obowiązki. Tak naprawdę mogą korzystać wyłącznie z pieczątek imiennych lub takich, które zatwierdzone zostaną przed dyrekcję placówki oświatowej. Warto bowiem wiedzieć, że to czy psycholog szkolny będzie potrzebował pieczątki i w jaki sposób będzie ona wyglądała, zależy wyłącznie od dyrektora placówki.

Wzór pieczątki psychologa - dlaczego wzbudza tak wiele wątpliwości? 

Zawód psychologa jest dość specyficzny i trudnyco wynika między innymi z tego, że pewne kwestie powiązane z tym zawodem nie są we właściwy sposób uregulowane prawnie.

Co jest prawdą? Prawdą jest między innymi to, że psycholog to nie lekarz. Wynika to przede wszystkim z faktu, że osoby realizujące się w tym zawodzie nie są zobowiązane do uzyskania odpowiednich pozwoleń czy ukończenia studiów na kierunkach medycznych. Choć dbają o zdrowie psychiczne swoich pacjentów, to jednak w świetle obowiązujących obecnie przepisów lekarzami nie są.

Pieczątkę może posiadać każdy psycholog. Jednak tylko w przypadku konkretnych specjalizacji jest ściśle określone to, w jaki sposób powinna wyglądać.